• sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • Öý
 • Önümler
 • Çyra baýramy
 • Hytaýyň elde ýasalan ýüpek çyrasy metal bilen bezelen we içerde we daşarda energiýa tygşytlaýjy çyralar

  • Model:fonar baýramy
  • Ölçegi:özleşdirilen
  • Reňk:özleşdirilen
  • Kuwwaty:110 / 220V, 50 / 60Hz, 400-3000W
  • MOQ: 1
  • Gurşun wagty:15-30 gün
  • Meýletin: Çotga, rulon örtük
  Bellikler:inozawr skelet guýusy, asylan dinozawr skeletleri, dinozawr skeleti, dinozawr skelet heýkeli, dinozawr skeletiniň nusgasyny satyn alyň
  Önümiň beýany

   H9ed62fa02d2a4b62b0cbd421908cb318q (1)

  Önümiň ady: Hytaýyň elde dokalan ýüpek çyrasy metal bilen bezelen we içerde we daşarda energiýa tygşytlaýjy çyralar

  Çyra baýramynyň koridor bezegi üçin elde ýasalan ýüpek çyralar ýasaldy

  Söwda meýdançasyny bezemek üçin ulanylýan bu ýüpek çyralar dürli mowzuklara laýyklykda döredilýär we uly çyra temasy seýilgäh sergilerine laýyk gelýär. Hytaýyň Täze ýyly, Ro Christmasdestwo we ş.m. ýaly festiwal atmosferasy bilen birleşdirilip bilner. suw geçirmeýän, açyk howada ulanylyp bilner.

  Küpek çyrasy barada maglumat

  Ölçegi: Izedöriteleşdirilen ululyk

  Material: polat, ýüpek mata, energiýa tygşytlaýjy yşyk

  Hereket:1. inagtylyk2. Saz (islegiňize görä hereket etmek)

  Reňk: Reňk islege bagly däl

  MOQ: 40HQ konteýner

  Tehnika: Hereket programmalarynyň 4 toplumy, 2 ses effekti, sazlanylýan hereket sazlamasy

  Dolandyryş: Infragyzyl datçik / uzakdan dolandyrmak / teňňe gutusy / düwme gutusy

  Kuwwat: 110 / 220V 50 / 60Hz

  Wilka: Plugewropa wilkasy / Iňlis standarty / SAA / C-UL / ýa-da islege bagly

  Ulanylyşy: Festiwal bezegi, açyk we ýapyk oýun meýdançasy, söwda merkeziniň bezegi, bag bezegi, tema seýilgähi, güýmenje seýilgähi, muzeý, kino merkezi, meýdança, karnawal we ş.m.

  Bellik:

  1. Önümiň uzynlygy oňurga bilen ölçelýär.Boý salgylanmak üçin, dürli modellemek üçin başga.

  2. Beýleki ululyklar hem bar.uzynlygy 1 ~ 50 m. 3. Hereket we funksiýa düzülip bilner.

  4. Çotgasyz hereketlendiriji we pnewmatik ulgam bilen animatronika öndürip bileris.

  5. Daşarda ulanmak üçin IP66 esbaplary bilen üpjün edýäris.

  HTB1.PrRaVP7gK0jSZFjq6A5aXXaF

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak: downapylan gaplamak ýa-da ýygnalan gaplamak

  Paket: köpürjik / plastmassa / agaç / korpus / howa ýassygy, müşderileriň islegine bagly

  Eltip bermek: Şençzhenen, Çongçin, Şanhaý, Guan Guangzhouou we ş.m. Biz gury ýer, howa, deňiz transporty we halkara multimodal transporty kabul edýäris.

  Gurşun wagty: 10 ~ 30 gün, sargyt mukdaryna bagly

  Chinese Festival hanging vietnamese silk lanterns Australia
  Hyzmatymyz

  1.Dizaýn: Taslama meýilnamalaşdyrylyşyny, CAD çyzuwyny, zerurlyklara görä önüm dizaýnyny üpjün edýäris.

  2. Şahsylaşdyrma: Dizaýn, material ulanylyşy, funksiýa, dolandyryş usulyndan doly şahsylaşdyrylan hyzmaty ulanýarys.

  1).Forma üçin goşmaça material: Dokary dykyzlykly gubka, alawy saklaýan gubka, köpük, agaç, süýümli aýna, geýim, hakyky sütük, emeli sütük, ýelek, mikro spin silikon, silikon, PU, ​​EVA, uglerod süýümi

  2).Meýletin reňk materialy: Oilag boýagy, akril pigment, Nitro lak, Awtoulag boýagy, Hyzmatlary özleşdirmek zerur bolsa sorap bilersiňiz.

  3.Gurnamak we sazlamak: Önümi, fon we aýratyn effekt gurmak we sazlamak hyzmatyny berýäris.

  4. Kepillik: 1.5 ýyl hil kepilligi.

  5.Tehniki we goldaw: 24 sagadyň dowamynda jogap, 2 ýyllyk mugt programma üpjünçiligi we enjamlary kämilleşdirmek hyzmaty.

  Kompaniýanyň maglumatlary

  Chinese Festival hanging vietnamese silk lanterns Australia

   HTB17esfNVXXXXcDXVXXq6xXFXXXl

  Chinese Festival hanging vietnamese silk lanterns Australia
  Sorag-jogap
  1, näme üçin bizi saýlamaly? ASeýilgähiňizi ýa-da söwda merkeziňizi ýaýratmak üçin size 3D mahabat wideosyny hödürläris. Bir duralga hyzmaty her meseläni çözmäge kömek edip bilerönüm hakdaişlemezden we söwda etmezden ozal. BHil we hyzmaty kepillendirmek üçin 1-nji söwda kepilligi. CIki sany hakyky ussahanasekiz ýyllyk önümçilik tejribesiwe alty ýyldan gowrak professional eksport amallary DSargytdan başlap berk hil yzarlaýyş ulgamy ESatuw hyzmatyndan 24 sagat soň 2. Çyra ýaly şahsylaşdyrylan we ýöriteleşdirilen önüm berip bilersiňizmi? Hawa!Dizaýn, material ulanylyşy, funksiýa, ululyk, reňk, ses, dolandyryş usulyndan doly şahsylaşdyrylan ýörite hyzmaty ulanýarys. 3. OEM ýa-da ODM termini kabul edip bilersiňizmi? Hawa!OEM we ODM bar .Siz zerur önüm suratyny hödürläp bilersiňiz, 10-60 günüň içinde gowy öndürip bileris. 4. MOQ hakda nähili? bir 40HQ gap. Çyra şüweleňi önümi hytaý çyrasy festiwalynyň täze ýyl bezegi açyk 3d açyk Täze ýyl bezegi açyk uly açyk keýik natal-ya bezegleri Täze ýyl baýramçylygy bezeg çyrasy Täze ýyl bezegi açyk söwda merkezi Täze ýyl bezegi açyk Täze ýyl bezegi açyk howly bezegi öýdäki açyk bezeg üçin täze ýyl bezegleri Täze ýyl baýramçylygy bezeg

  zigong sanhe robot tehnologiýa ş

  ABŞ bilen habarlaşyň

  • + 86-813-2104667

  • info@sanherobot.com

  • + 86-13990010824

  • Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Zigong şäheri, antantan şäheri, 13-nji Huixin ýoly

  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns