• sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • Öý
 • Önümler
 • Interaktiw güýmenje
 • Animatronik eşik
 • Dynç alyş seýilgähi Durmuş ölçegi Hakyky dinozawr geýimi satylýar

  • Model:Dinozawr geýimi
  • Ölçegi: 4M
  • Reňk:özleşdirilen
  • Kuwwaty:800-1200W
  • MOQ: 1
  • Gurşun wagty:15-30 gün
  • Meýletin: Çotga, rulon örtük
  Bellikler:inozawr skelet guýusy, asylan dinozawr skeletleri, dinozawr skeleti, dinozawr skelet heýkeli, dinozawr skeletiniň nusgasyny satyn alyň

  恐龙

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

                       e290bd14

  Önümiň ady: Dynç alyş seýilgähinde gezelenç durmuşy hakyky dinozawr geýimi Durmuşyň ululygy animatron dinozawr geýimi Bu dinozawr eşigi, açyk dynç alyş dinozawr seýilgähi üçin ýasaldy Bu dinozawryň uzynlygy 4 metr Reňkini we ululygyny sazlap bolýar Bu gizlin aýak t-rex dinozawr geýimi, dynç alyş seýilgähindäki adamlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin düzülendir, halaýan reňkiňizi we dinozawr görnüşlerini saýlap bilersiňiz.   Animatronik dinozawr maglumatlary

  Hereketler:1.Mutany açyň we ýapyň 2. kelläni çepe we saga 3. ýokaryk aşaklygyna 4. kellesini ýokaryk we aşak 5.tail sway

  Ses:Dinozawryň gykylygy

  Kuwwaty:800-1200 w

  Giriş:AC 110 / 220V, 50-60HZ Wilka:Plugewro plug / Iňlis standarty / SAA / C-UL / ýa-da islege bagly Dolandyryş tertibi:Awtomat / infragyzyl / uzak / teňňe / düwme / ses / degmek / temperatura / atyş we ş.m. Suw geçirmeýän dereje:IP66 Iş şertleri:Güneş, ýagyş, deňiz kenary Meýletin funksiýa:Sesi 128 görnüşe çenli artdyryp bolýar Tüsse, / suw./ gan akma / ys / reňk üýtgetmek / çyralary üýtgetmek / LED ekrany we ş.m. interaktiw (Locationerleşiş yzarlamasy) / öwrülişik (häzirki wagtda diňe hytaýlylar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Esasy materiallar

  主要材料和证书

  Materialhli material we aksessuar üpjün edijileri satyn alyş bölümimiz tarapyndan barlandy.Olaryň hemmesiniň CE, UL, ISO9001: 2008 ýaly zerur degişli şahadatnamalary bar we daşky gurşawy goramagyň ajaýyp standartlaryna ýetdi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  生产过程

  1. Dolandyryş gutusy: Dördünji nesil garaşsyz işlenip düzülen guty. 2. Mehaniki çarçuwa: Poslamaýan polatdan we çotgasyz hereketlendirijiler köp ýyl bäri dinozawrlary ýasamak üçin ulanylýar.Her dinozawryň mehaniki çarçuwasy, modellemek prosesi başlamazdan azyndan 24 sagat öň üznüksiz we iş ýüzünde synag ediler. 3. Modellemek: ensokary dykyzlykly köpük, modeliň iň ýokary hilli görünmegini we duýulmagyny üpjün edýär. 4. Oýmak: Professional oýma ussatlarynyň 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Dinozawr süňklerine we ylmy maglumatlara esaslanyp, iň oňat dinozawr nisbatlaryny döredýärler.Trias, urura we Kretos döwürleriniň hakykatdanam nähili bolandygyny myhmanlaryňyza görkeziň! 5. tingiwopis: tingiwopis ussasy müşderiniň islegine görä dinozawrlary boýap biler.Islendik dizaýny bermegiňizi haýyş edýäris 6. Jemleýji synag: Her bir dinozawr, iberilmezden bir gün öň üznüksiz synag ediler. 7. Bir Stockada: Saýlamak üçin 30-dan gowrak toplum dinozawrlary saklaýarys. 8. Gaplamak: Köpükli haltalar dinozawrlary zaýalanmakdan goraýar.PP filmi köpürjik haltalary düzedýär.Her dinozawr seresaplylyk bilen gaplanar we gözleri we agzy goramaga gönükdiriler.Dolandyryş gutusy awiasiýada goýlar. 9. ippingük daşamak: Çongçin, Şençzhenen, Şanhaý, Çingdao, Guan Guangzhouou we ş.m.Gury ýer, howa, deňiz transporty we halkara multimodal transporty kabul edýäris. 10. Arassalamak: Biz professional animatronik dinozawr eksport zawody.Europeewropa, Günorta Afrika, Gündogar we Günorta Aziýa, Awstraliýa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we ş.m.Esasy ýurtlara ABŞ, Angliýa, Kanada, Braziliýa, Argentina, Japanaponiýa, Filippinler, Malaýziýa, Awstraliýa, Russiýa, Taýland, BAE, Polşa, Ispaniýa, Germaniýa, Horwatiýa we ş.m. girýär. 11.Saýtda gurnama: Dinozawrlary gurmak üçin in engineenerleri müşderiniň ýerine ibereris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  设计案例

  Mehaniki dizaýn: Her bir dinozawr üçin gowy çarçuwany üpjün edip, mehaniki dizaýn edýäris.Bu olaryň howa akymlarynyň we beýleki hereket edýän bölekleriniň sürtülmesiz hereket edip, hyzmat möhletini köpçülikleýin gowulaşdyrýandygyna göz ýetirýär! Dino duruşy we reňk dizaýny: Dinozawryň duruşlaryny, önümçiligi başlamazdan ozal jikme-jik aýratynlyklary we reňkleri dizaýn edýäris.Bu, islän zadyňyzy almagyňyzy üpjün edýär. Grafiki dizaýn: Bize suratlar we meýilnamalar berýärsiňiz, size dinozawryň ähli sergisini hödürleýäris! Sergi jikme-jiklikleri dizaýny: Iň soňky jikme-jiklik dizaýny müşderä soňky sergi sahnasyny görkezýär.Şeýle hem meýilnama dizaýny, dino faktlar dizaýny, mahabat dizaýny we ş.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  更多产品

  dinozawr parkynyň bezegi dinozawr animasiýa animasiýa dinozawr güýmenje parky dinozawr, durmuş dinozawry, dinozawr mehaniki dinozawr dynç alyş seýilgähi üçin açyk bezeg, açyk sergi animatronik dino, animasiýa dino modeli simulýasiýa dino mahabaty uly ýaşly dinozawr geýimi mehaniki dinozawr geýimi, hakyky dinozawr geýimi ulularyň gezelenç eşigi

  zigong sanhe robot tehnologiýa ş

  ABŞ bilen habarlaşyň

  • + 86-813-2104667

  • info@sanherobot.com

  • + 86-13990010824

  • Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Zigong şäheri, antantan şäheri, 13-nji Huixin ýoly

  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns