• sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • sns sns
 • Öý
 • Önümler
 • Muzeý sergisi
 • Haýwanlaryň nusgasy
 • Animatronik deňiz haýwanlarynyň simulýasiýasy haýwan heýkeli

  • Model:animatron model
  • Ölçegi: 1M
  • Reňk:özleşdirilen
  • Kuwwaty:800-1200W
  • MOQ: 1
  • Gurşun wagty:15-30 gün
  • Meýletin: Çotga, rulon örtük
  Bellikler:inozawr skelet guýusy, asylan dinozawr skeletleri, dinozawr skeleti, dinozawr skelet heýkeli, dinozawr skeletiniň nusgasyny satyn alyň

  Animatronik deňiz haýwanlarynyň simulýasiýasy haýwan heýkeli

  海底世界海洋动物KÖP MAGLUMAT

  Giriş AC 110 / 220V, 50-60HZ
  Wilka Plugewro plug / British Standard / SAA / C-UL / ýa-da islege bagly
  Dolandyryş tertibi Awtomat / infragyzyl / uzak / teňňe / düwme / ses / degmek /Temperatura / atyş we ş.m.
  Suw geçirmeýän dereje IP66
  Iş ýagdaýy Güneş, ýagyş, deňiz kenary, 0 ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 82 ℉)
  Meýletin funksiýa Ses 128 görnüşe çenli ýokarlandyrylyp bilnerTüsse, / suw./ gan akmak / ys / reňk üýtgetmek / çyralary üýtgetmek / LED ekrany we ş.m. interaktiw (Locationerleşiş yzarlamasy) / öwrülişik (häzirki wagtda diňe hytaýlylar)

  SATYLandan soň HYZMAT

  Hyzmat Ippingük daşamak üçin kesmeli, fwill jikme-jik gurnama gollanmasyny berer.
  Kepillik Antrimatroniki modellerimiziň hemmesine 2 ýyl kepillik berýäris,kepillik möhleti başlaýar ýüklerden maksat portuna gelýär.Kepilligimiz motory öz içine alýar,reduktor, dolandyryş gutusy we ş.m.
  6 (2).jpg

  4.jpg51.jpg71.jpg8.jpg91.jpg10.jpg haýwan haýwanlarynyň heýkeli Muzeýiň hil ölçegi haýwanlaryň nusgasy haýwan animatronik haýwan emeli haýwan açyk haýwanlar Deňiz durmuşy, ýa-da deňiz durmuşy ýa-da umman durmuşy, deňziň ýa-da ummanyň duzly suwunda ýaşaýan ösümlikler, haýwanlar we beýleki organizmler ýa-da kenarýaka derýalarynyň ajaýyp suwlarydyr.Deňiz durmuşy düýpli derejede planetanyň tebigatyna täsir edýär.Deňiz organizmleri, esasan mikroorganizmler, kislorod we yzygiderli uglerod öndürýärler.Kenar ýakalary bölekleýin deňiz durmuşy bilen goralýar we käbir deňiz jandarlary hatda täze ýer döretmäge kömek edýär.Deňiz adalgasy deňiz ýa-da umman manysyny berýän latyn dükanyndan gelip çykýar. Durmuş görnüşleriniň köpüsi ilkibaşda deňiz ýerlerinde ösdi.Okeanlar göwrümi boýunça planetadaky ýaşaýyş meýdanynyň 90 göterimini üpjün edýär. [2]Iň irki oňurgaly haýwanlar diňe suwda ýaşaýan balyk görnüşinde ýüze çykypdyr.Bularyň käbiri ömrüniň bir bölegini suwda we gury ýerde geçirýän amfibiýalara öwrüldi.Beýleki balyklar gury ýer süýdemdirijilerine öwrülip, ​​möhür, delfin ýa-da kit hökmünde okeana gaýdyp geldi.Kelp we suwotulary ýaly ösümlik görnüşleri suwda ösýär we käbir suwasty ekosistemalar üçin esas bolup durýar.Plankton, ummanyň iýmit zynjyrynyň esasy binýadyny emele getirýär, esasanam esasy önüm öndürijiler bolan fitoplankton. Deňiz oňurgasyz haýwanlar, kislorodly suwlarda ýaşamak üçin köp sanly üýtgeşmeleri görkezýär, mollýusk sifonlaryndaky ýaly dem alyş turbalaryny hem öz içine alýar.Balyklarda öýkeniň ýerine derman bar, öýken balygy ýaly balyklaryň käbir görnüşleriniň ikisinde-de bar.Delfinler, kitler, otlar we möhürler ýaly deňiz süýdemdirijileri howadan dem almak üçin wagtal-wagtal ýüzmeli bolýarlar.

  zigong sanhe robot tehnologiýa ş

  ABŞ bilen habarlaşyň

  • + 86-813-2104667

  • info@sanherobot.com

  • + 86-13990010824

  • Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Zigong şäheri, antantan şäheri, 13-nji Huixin ýoly

  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns
  • sns sns